Čo je koučing a ako prebieha?

Koučing je rozvíjanie schopností ľudí v osobnom alebo pracovnom živote. Pomáha riešiť osobné, pracovné alebo vzťahové otázky.
Celý proces vedie certifikovaný kouč podľa etického kódexu a kompetenčného modelu Medzinárodnej federácie koučov ICF a Slovenskej asociácie koučov SAKO.

Naši klienti a výhody koučingu

Od roku 2014 pomáhame zlepšovať kvalitu života všetkým našim klientom, ktorí sa rozhodli nájsť riešenia svojich životných tém, alebo dosiahnuť svoje kariérne ciele užitočnými zmenami. Spolupracujeme s firmami, manažérmi a jednotlivcami s dôrazom na dosiahnutie svojich cieľov v krátkom čase.

Čo o nás hovoria naši klienti?

Koučovanie odporúčam každému, kto cíti potrebu posunúť sa vo svojom živote, či už v osobnej, alebo pracovnej (podnikateľskej) sfére. Koučovanie som u Ing. Dutkovej absolvoval niekoľkokrát, pričom jej prístup  bol vždy vľúdny, tolerantný a na vysokej profesionálnej úrovni. Koučovanie u Ing. Dutkovej mi výrazným spôsobom pomohlo v osobnom rozvoji, sebauvedomení, celkovo sa zvýšila moja spokojnosť so životom, čo malo pozitívny vplyv nielen na mňa, ale aj na moju rodinu. Koučovacie služby Ing. Dutkovej všetkým vrelo odporúčam.

Milan L.

Takýto tímový koučing, aký sme absolvovali s mojím tímom, určite odporúčam! Potrebovali sme stmeliť pracovný tím.  Dosiahnuť hladkú spoluprácu jednotlivých členov tímu, za účelom ľahšieho dosahovania cieľov, sa nám dlhodobo nedarilo. V tíme bola vysoká fluktuácia zamestnancov, čo vyvolávalo náklady na zaškolenie a problémy s dosahovaním plánovaných výsledkov. Tímové koučovanie nám pomohlo nájsť praktické riešenia na naše problémy, objaviť  a v praxi využívať silné stránky jednotlivých členov tímu. Každý člen tímu si našiel to svoje správne miesto, stratili sa konflikty,  v tíme vidím viac spolupráce a kreativity. S odstupom času vidím, že plánované ciele sa nám darí nie že napĺňať, ale prekračovať!

Pre kariérne koučovanie som sa rozhodla pri plánovaní zmeny môjho pracovného zamerania. Túžila som po zmene a zároveň som sa jej obávala. Videla som priveľa rizík s tým spojených. Počas koučovania so zakladateľkou firmy  som dokázala rozbiť môj neviditeľný sklenený strop a ísť za svojím snom. Milena bola veľmi empatickým sprievodcom, a jej jemná a silná podpora mi bola oporou v procese zmeny. V súčasnosti sa realizujem vo svojom vysnívanom povolaní.... obrovské ďakujem

Mária M.

Čítať viac